Om

Bildandet av Billinge Föreläsningsförening
På kommunalstämma den 30 mars 1901 väcktes förslag om bildandet av en föreläsningsförening i Billinge.
Åt kandidaten Bror Waldmarsson och skolläraren Karl Holmqvist uppdrogs att verka för medlemsteckning.
Till den 5 maj samma år hade 52 personer antecknat sig för att bli medlemmar för en årsavgift av 2 kr per medlem.
Fyra personer hade därjämte tecknat frivilliga bidrag till ett belopp av 145 kr.
Konstituerande sammanträde hölls den 5 maj 1901 under ordförandeskap av skolläraren Karl Holmqvist.
Karl Holmqvist var initiativtagare till bildandet av Billinge föreläsningsförening och dess föreståndare under de första 20 åren.

Karl Holmqvist
Karl Holmqvist

Vi tillhör Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation.

Medlemskap:
Familj 200:-/år
Enskild 100:-/år
Enstaka besök 50:-
Bankgiro 5170-2876
Swish 123 289 5811
Glöm ej namn o adress!