20210203 Inga föreläsningar ännu

Tyvärr kan vi ännu inte säga något om programmet 2021.Vi får avvakta utvecklingen vad gäller pandemin. Under tiden tar vi fram tre föreläsningar ur arkivet.Med benäget tillstånd från föreläsarna!