20220521 Besök i Hultseröds trädgårdar

Exkursion den 21 maj till Yangtorp är INSTÄLLD.Ersätts med ett besök i Hultseröds trädgårdar. Möjlighet till köp av fika m m.Samling kl. 13 vid Församlingsgården i Billinge.Info och kontakt 0721790890Carin HanssonOrdf