Välkommen till Billinge Föreläsningsförening!

Föreläsning lördag den 21 maj 2022 ändrad. Se program!
I församlingsgården i Billinge har det hållits många föreläsningar.

Billinge församlingsgård