Välkommen till Billinge Föreläsningsförening!

Föreläsningar för vårterminen 2024 är klara. Se program!
I församlingsgården i Billinge har det hållits många föreläsningar.
Vi är inne på vår 246 termin.

Billinge församlingsgård