Välkommen till Billinge Föreläsningsförening!

I församlingsgården i Billinge har det hållits många föreläsningar.

Billinge församlingsgård